1. Onderzoeksfase
Na een kennismakend gesprek waarbij al uw wensen kenbaar worden gemaakt onderzoeken wij in eerste instantie bij de gemeente naar de mogelijkheden. Moet er wel of geen omgevingsvergunning worden aangevraagd? Bij de rijksoverheid vindt u informatie over wanneer er wel en wanneer er geen vergunning aangevraagd hoeft te worden. Rijksoverheid.nl Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Zo kunt u zelf alvast wat vooronderzoek doen. Daarnaast dient altijd het bestemmingsplan van uw gemeente geraadpleegd of er geen andere beperkende of verruimende regelgeving van toepassing is.

2. Het schetsontwerp
Als de mogelijkheden en de wensen helder zijn tekenen wij in eerste instantie een aantal schetsvarianten.

3. Het definitief ontwerp
Een definitief ontwerp wordt door u gekozen. Wij werken dit verder uit in plattegronden, gevels en doorsneden en fragmenttekeningen van badkamers, keuken en eventueel meubels op maat. Indien gewenst kan een 3d tekening gemaakt worden ter verheldering.

4. Omgevingsvergunning
Als nodig blijkt een vergunning aan te vragen worden de benodigde adviseurs geraadpleegd.
Zo raadplegen wij een constructeur, een bouwfysisch adviseur en laten wij een geotechnisch onderzoek uitvoeren indien er geheid moet worden.
De tekeningen voor de vergunning worden compleet gemaakt met alle bouwbesluiteisen erop vermeld.

5. Bouwvoorbereiding
In deze fase vindt de aannemersselectie plaats. Eventueel stellen wij een technische omschrijving op t.b.v. het aanvragen van offertes bij aannemers. Een technische omschrijving is een soort bestek waarin alle afzonderlijke bouwonderdelen en materialen worden vermeld die de aannemer mee moet nemen in zijn offerte. De tekeningen kunnen uitgebreid worden met bouwkundige details om de aannemer een zo helder mogelijk beeld te geven van ons ontwerp.

6. Esthetische begeleiding tijdens de bouw
Tijdens de bouw komt er vaak nogal veel op u af. Door middel van wekelijkse bouwvergaderingen blijven wij en u controle houden of alles naar wens wordt en volgens tekening wordt uitgevoerd.

Na iedere fase is er uiteraard ruimte voor overleg en kunnen er altijd wijzigingen worden doorgevoerd.